КАТАЛОГ КНИГИ

Попова, Невена и др.
История на стария свят : Ръководство за учителя на V кл. на ЕСПУ / Невена Попова, Надка Симеонова, Стефка Ив. Иванова. - София: Народна просвета, 1977. - 248 с.; 20 см.
УДК 372.8:931/935 + 372.8:937/938

Именен показалец

Иванова, Стефка
Попова, Невена
Симеонова, Надка

Предметен показалец

Методическо ръководство
История
Древен свят

Сигнатура
372/П76
Инв. №
11376

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)