КАТАЛОГ КНИГИ

Банова, Мария и др.
Езикови и литературни упражнения и задачи по български език за IV клас / Мария Банова, Пенка Райнова. - София: Желев-Гегов, 1993. - 96 с. : с ил.; 24 см.
ISBN: 954-8221-11-XУДК 372.46(07)

Именен показалец

Банова, Мария
Райнова, Пенка

Предметен показалец

Български език - учебни помагала

Сигнатура
372/Б25
Инв. №
17019

Още от същия автор

Банова, Мария. Езикови и литературни задачи по български език. София: БАН МАР, 1998

Банова, Мария и др. Езикови и литературни упражнения и задачи. София: Желев-Гегов, 1992


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)