КАТАЛОГ КНИГИ

Добринова, Мария и др.
Сборник от текстове за преразказ : Помагало за учители по бълг. ез. и лит. и за ученици : Ч. 1 - 2 / Мария Добринова, Антоанета Александрова. - София: Булвест-2000, 1994 с.; 24 см.

Ч. 1: III - V кл. - 86 с.
Ч. 2: VI, VII, VIII кл. - 286 с.

ISBN: 954-18-0019-XУДК 372.882(07) + 372.880.867(07)

Именен показалец

Александрова, Антоанета
Добринова, Мария

Предметен показалец

Български език - учебни помагала
Българска литература - учебни помагала

Сигнатура
372/Д67
Инв. №
17004
Сигнатура
372/Д67
Инв. №
17007

Още от същия автор

Добринова, Мария. Сборник от задачи с тестов характер по български език и литература. София: Булвест-2000, 1992


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)