КАТАЛОГ КНИГИ

Апостолова, Анка и др.
Възпитанието - в какъв образ? / Анка Апостолова и др.. - Варна: Барс агенция, 1995. - 40 с.; 20 см.
УДК 372.3

Именен показалец

Апостолова, Анка

Предметен показалец

Възпитание
Педагогика

Сигнатура
372/В91
Инв. №
17255

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)