КАТАЛОГ КНИГИ

Петров, Здравко
Възрожденци : Худож.-докум. очерци / Здравко Петров. - София: Народна младеж, 1987. - 272 с.; 20 см.
УДК 949.72.04(092) + 92(497.2)

Именен показалец

Петров, Здравко

Предметен показалец

Възраждане
История на България

Сигнатура
949.72.04/П47
Инв. №
14901

Още от същия автор

Петров, Здравко. Асоциативни пътувания. София: Народна младеж, 1980

Петров, Здравко. Вечни спътници. София: Народна младеж, 1966

Петров, Здравко. Законно и незаконно родени умове. София: Военно издателство, 1976

Петров, Здравко. Литературни силуети. София: Български писател, 1966

Петров, Здравко и др. Мъдростта на древните митове. София: Народна младеж, 1968


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)