КАТАЛОГ КНИГИ

Дюкло, Жак
Щурмуване на небесата : Парижката комуна - вестителка на нов свят / Жак Дюкло. - София: БКП, 1966. - 304 с. : с ил.; 20 см.
УДК 944

Именен показалец

Дюкло, Жак

Предметен показалец

История

Парижка комуна 1871

Сигнатура
940/Д97
Инв. №
7687

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)