ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Парижка комуна 1871

Дюкло, Жак. Щурмуване на небесата. София: БКП, 1966

Давидов, Нешо. Парижката комуна. София: Партиздат, 1971

Данева-Михова, Христина. Парижката комуна 1871. София: Народна просвета, 1961

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)