КАТАЛОГ КНИГИ

Събев, Тодор и др.
В поречието на Тунджа / Тодор Събев, Христо Георгиев. - София: Наука и изкуство, 1966. - 160 с.; 17 см.
УДК 914.972

Именен показалец

Георгиев, Христо
Събев, Тодор

Предметен показалец

Реки
География - България

Сигнатура
914.972/С96
Инв. №
4529

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)