ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Реки

Тодоров, Никола. Ропотамо. София: Медицина и физкултура, 1961

Паспалева, Мария. Бабуш слиза по Дунава. София: Народна младеж, 1970

Дойков, Васил. С параход по Волга. София: Народна просвета, 1966

Церковер, Едуард. Лена, дъщерята на Сибир. София: Профиздат, 1975

Русев, Борис. Животът в нашите реки. Варна: Държавно издателство, 1961

Зяпков, Лука и др. Животът на реките. София: Наука и изкуство, 1964

Тилев, Христо. Реки сред океана. Варна: Държавно издателство, 1968

Развитие и използване на Националния комплекс Дунав. Варна: Георги Бакалов, 1981

Молнар, Габор. По ловните пътеки. София: Земиздат, 1972

Събев, Тодор и др. В поречието на Тунджа. София: Наука и изкуство, 1966

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)