КАТАЛОГ КНИГИ

Трантеев, Петър и др.
Пещерите в България : [Моногр.] / Петър Ив. Трантеев, Косю Й. Косев. - София: Медицина и физкултура, 1978. - 96 с.; 30 см.
УДК 914.972(24) + 551.44(497.2)

Именен показалец

Косев, Косю Й.
Трантеев, Петър

Предметен показалец

Пещери
География - България

Сигнатура
914.972/Т79
Инв. №
4501

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)