КАТАЛОГ КНИГИ

Джамбазов, Николай
Пещерите в България / Николай Джамбазов. - София: Наука и изкуство, 1958. - 132 с. : с ил.; 17 см.
УДК 914.972(24) + 551.44(497.2)

Именен показалец

Джамбазов, Николай

Предметен показалец

Пещери
География - България

Сигнатура
914.972/Д49
Инв. №
9904

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)