КАТАЛОГ КНИГИ

Нова христоматия : За зрелостници, кандидатстуденти и учители / Състав Марко Ганчев и др.. - София: Профсъюз на вестникарите, 1991. - 208 с.; 20 см.
УДК 886.7.09

Именен показалец

Ганчев, Марко (съст.)

Предметен показалец

Литературна критика - българска
Българска литература - христоматии

Сигнатура
886.7.09/Н86
Инв. №
16029
Сигнатура
886.7.09/Н86
Инв. №
16030

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)