КАТАЛОГ КНИГИ

Петканова, Донка
Въпроси на старобългарската литература : За учители, курсисти и ученици / Донка Петканова. - София: Народна просвета, 1966. - 160 с.; 22 см.
УДК 886.7.09

Именен показалец

Петканова, Донка

Предметен показалец

Българска литература - учебни помагала
Старобългарска литература - критика

Сигнатура
886.7.09/П43
Инв. №
5614

Още от същия автор

Петканова, Донка. Делото на Кирил и Методий. София: НС ОФ, 1963


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)