КАТАЛОГ КНИГИ

Анчев, Ангел
Руският роман от втората половина на XIX век : [Изследване] / Ангел Анчев. - София: Народна просвета, 1986. - 144 с.; 20 см.
УДК 882.09

Именен показалец

Анчев, Ангел

Предметен показалец

Руска литература
Литературознание

Сигнатура
882.09/А77
Инв. №
13123

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)