КАТАЛОГ КНИГИ

Бобанац, Веселина и др.
Пишем ли правилно : Помагало за самоподготовка по български език / Веселина Ангелова Бобанац, Елена Блажева Маринова, Тинка Иванова Арнаутска. - София: Булвест-2000, 1992. - 136 с.; 20 см.
УДК 372.880.867(075.4)

Именен показалец

Арнаутска, Тинка
Бобанац, Веселина
Маринова, Елена

Предметен показалец

Български език
Правопис

Сигнатура
372/Б52
Инв. №
16564

Още от същия автор

Бобанац, Веселина и др. Любими спътници на детството. София: Анубис, 1994

Бобанац, Веселина и др. Умеем ли да възприемаме художествен текст. София: Булвест-2000, 1994


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)