КАТАЛОГ КНИГИ

Димитров, Христо и др.
Тестови задачи по физика и астрономия за 7. клас / Христо Димитров Попов, Виктор Генчев Иванов. - София: Просвета, 2008. - 44 с. : с ил.; 24 см.

Авт. не са отбелязани на корицата

ISBN: 978-954-01-2125-3УДК 372.853(079)(075.2)

Именен показалец

Димитров, Христо
Иванов, Виктор

Предметен показалец

Астрономия
Физика
Тестове

Сигнатура
372/ П74
Инв. №
19041
Сигнатура
372/П74
Инв. №
19040

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)