КАТАЛОГ КНИГИ

Паскалев, Георги
Конкурсни задачи по математика за постъпване във ВУЗ (1945-1986 г.) / Георги Паскалев. - София: Наука и изкуство, 1987. - 424 с.; 22 см.
УДК 51

Именен показалец

Паскалев, Георги

Предметен показалец

Математика

Сигнатура
51/ П25
Инв. №
13620

Още от същия автор

Паскалев, Георги и др. Забележителни точки в тетраедъра. София: Народна просвета, 1988

Паскалев, Георги и др. Конкурсни задачи по математика за постъпване в гимназии и техникуми през 1990 г.. София: , 1990


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7043 | Имена в показалеца: 4073

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)