КАТАЛОГ КНИГИ

Паскалев, Георги и др.
Конкурсни задачи по математика за постъпване в гимназии и техникуми през 1990 г. / Георги Паскалев, Здравка Паскалева. - София: , 1990. - 34 с.; 20 см.
УДК 51

Именен показалец

Паскалев, Георги
Паскалева, Здравка

Предметен показалец

Математика

Сигнатура
51/ П25
Инв. №
15951

Още от същия автор

Паскалев, Георги и др. Забележителни точки в тетраедъра. София: Народна просвета, 1988

Паскалев, Георги. Конкурсни задачи по математика за постъпване във ВУЗ (1945-1986 г.). София: Наука и изкуство, 1987


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7043 | Имена в показалеца: 4073

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)