КАТАЛОГ КНИГИ

Българска възрожденска интелигенция : Енциклопедия / Румяна Иванова и др.; Състав. Николай Генчев, Красимира Даскалова; Предг. Николай Генчев. - София: Д-р Петър Берон, 1988. - 740 с. : с ил.; 30 см.

Съдържа и: Географски показалец

УДК 949.72.04(031)(497.2)

Предметен показалец

Възраждане
Духовници
Общественици

Сигнатура
949.72.04/ Б92
Инв. №
15128

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)