КАТАЛОГ КНИГИ

Пантев, Андрей Лазаров и др.
100-те най-влиятелни българи в нашата история : Със 121 илюстрации / Андрей Пантев, Борислав Гаврилов. - София: Репортер, 1997. - 328 с. : с ил.; 24 см.

Съдържа: Именен показалец

ISBN: 954-8102-24-2УДК 949.72(092)+92

Именен показалец

Гаврилов, Борислав
Пантев, Андрей Лазаров

Предметен показалец

Владетели, български
Политици
Духовници
Общественици

Сигнатура
949.72/ П19
Инв. №
17488

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7168 | Имена в показалеца: 4228

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)