КАТАЛОГ КНИГИ

Пантев, Андрей и др.
100-те най-влиятелни българи в нашата история : Със 121 илюстрации / Андрей Пантев, Борислав Гаврилов. - София: Репортер, 1997. - 328 с. : с ил.; 24 см.

Съдържа: Именен показалец

ISBN: 954-8102-24-2УДК 949.72(092)+92

Именен показалец

Пантев, Андрей

Предметен показалец

Владетели, български
Политици
Духовници
Общественици

Сигнатура
949.72/ П19
Инв. №
17488

Още от същия автор

Пантев, Андрей. Американската буржоазна революция. София: Наука и изкуство, 1977


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)