ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Политици

Видал, Гор. Вицепрезидентът Бър. София: Издателство на отечествения фронт, 1979

Молчанов, Николай. Генерал Дьо Гол. София: Издателство на ОФ, 1978

Ковачева, Маргарита. Драган Цанков : Общественик, политик, дипломат до 1878 г.. София: Наука и изкуство, 1982

Ковачева, Маргарита. Драган Цанков : Общественик, политик, дипломат до 1878 г.. София: Наука и изкуство, 1982

Генов, Паун. Цанко Церковски. София: Издателство на БЗНС, 1980

Попвасилев, Стефан. Константин Величков. София: Български писател, 1960

Яковлев, Николай. Франклин Рузвелт. София: Издателство на ОФ, 1982

Троцки, Лев. Престъпленията на Сталин. Варна: Галактика, 1990

Лесиовски, Виктор. Тайната около гибелта на Хамаршелд. София: Партиздат, 1987

Маркс, Карл и др. Те и моралът. София: Партиздат, 1974

Иванян, Едуард. Живот на прицел. София: Партиздат, 1989

Владимир Илич Ленин. София: Партиздат, 1980

Панайотов, Филип. Животът и смъртта на Кръстю Раковски. София: Захарий Стоянов, 2003

Дубински, М.. Любовта на великите мъже. Варна: Бряг принт, 1991

Пантев, Андрей и др. 100-те най-влиятелни българи в нашата история. София: Репортер, 1997

Неру, Джавахарлал. Автобиография. София: Захарий Стоянов, 1999

Политически дейци от цял свят. София: Партиздат, 1986

Генов, Румен. Гладстон. София: Отворено о-во, 1996

Каранфилов, Ефрем. Българи. София: Народна младеж, 1973

Каранфилов, Ефрем. Българи. София: Народна младеж, 1968

Увалиев, Николай. Вековете на Атанас Буров. Варна: Данграфик, 2007

Танев, Тодор. Как мислят стратезите. София: Акад. изд. проф. М. Дринов, 2016

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)