КАТАЛОГ КНИГИ

Песталоци, Йохан Х.
Избрани педагогически произведения / Йохан Песталоци ; Прев. от нем. Здравка Донкова, Мара Кантарджиева ; Подбра и ред. Жечо Атанасов. - София: Народна просвета, 1969. - 327 с.; 20 см.
УДК 37.01

Именен показалец

Песталоци, Йохан Х.

Предметен показалец

Педагогика

Сигнатура
37/ П40
Инв. №
9494

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)