КАТАЛОГ КНИГИ

Пенчев, Станчо
Голяма книга - великите личности на България / Станчо Пенчев; Ил. Мирослава Николова. - София: Пан, 2014. - 240 с. : с ил.; 24 см.

Пълното име на автора: Станчо Пенчев Станев

ISBN: 978-954-660-476-7УДК 949.72(092)(02.053.2)+92(497.2)

Именен показалец

Пенчев, Станчо

Предметен показалец

История на България
Духовници
Общественици

Сигнатура
949.72/ П36
Инв. №
19942

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7168 | Имена в показалеца: 4228

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)