КАТАЛОГ КНИГИ

Николова, Лилка
Организмите и живота на земната кора / Лилка Николова. - София: Народна просвета, 1966. - 124 с. : с ил.; 20 см.
УДК 55

Именен показалец

Николова, Лилка

Предметен показалец

Геология
Пещери

Сигнатура
55/ Н74
Инв. №
6532

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)