КАТАЛОГ КНИГИ

Георгиев, Васил Б.
Обитатели на вечния мрак / Васил Б. Георгиев. - София: Народна просвета, 1961. - 66 с. : с ил.; 17 см. - (Природонаучна библиотека : Сер. Биология и геология; 9)

Съдържа и: Азбучен показалец

УДК 599.4

Именен показалец

Георгиев, Васил Б.

Предметен показалец

Пещери

Сигнатура
59/ Г37
Инв. №
9951
Сигнатура
59/ Г37
Инв. №
9952

Още от същия автор

Георгиев, Васил. Чудеса и тайни. София: Земиздат, 1987


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)