КАТАЛОГ КНИГИ

Природата в живота ми : Разговори с видни наши култ. дейци, учени, писатели / Разговорите води Христо Георгиев. - София: Медицина и физкултура, 1985. - 112 с. : с ил.; 22 см. + портр.

Разговори с Ал. Баров, Г. Ганева, Г. Георгиев, Е. Багряна, Ив. Христов, Ил. Чубриков, Л. Иванова, М. Григоров, Н. Анастасов, Н. Хайтов, О. Драева, С. Смедарчина, Сл. Хр. Караславов, Сл. Трънски, С. Гладкова, Ф. Аврамов, Ч. Драгойчев

УДК 502.7

Именен показалец

Георгиев, Христо (съст.)

Предметен показалец

Природа

Сигнатура
5/ П87
Инв. №
11959
Сигнатура
5/ П87
Инв. №
11958
Сигнатура
5/ П87
Инв. №
11960

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)