ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Природа

Природата в живота ми. София: Медицина и физкултура, 1985

Акимушкин, Игор. По пътеките на легендите. София: Земиздат, 1981

Запознаване с природата. София: Народна просвета, 1989

Спорове за бъдещето. София: Земиздат, 1986

Георгиев, Павел. Цивилизацията и екологичната гибел. София: Народна младеж, 1987

Калецки, Андрей. Калейдоскоп на природата. София: Земиздат, 1981

Из историята на естествознанието в България. София: Народна просвета, 1982

Карсън, Рейчъл. Смълчана пролет. София: Земиздат, 1987

Николчин, Илия. Пътешествие с Ива. София: Земиздат, 1987

Бобров, Лев. По следите на сензациите. Варна: Държавно издателство, 1970

Лейбсон, Лев. Ловци на молекули. София: Народна младеж, 1965

Георгиев, Христо. При извора чист. София: Народна просвета, 1980

Христова, Сийка. Семейството и възпитанието на децата за опазване на природната среда. София: Народна просвета, 1979

Стаменов, Митре. Обратната страна на цивилизацията. София: Партиздат, 1975

Под знака на брадатия орел. София: Земиздат, 1976

Келер, Борис. Преобразователи на природата на растенията. София: Народна култура, 1950

Кабасанова, Мария и др. Как да изучаваме природата на родния край. София: Народна просвета, 1982

Славчев, Дончо. Богатствата на земята. София: Народна младеж, 1959

Арнт, Марга и др. Запознаване с природата. София: Народна просвета, 1989

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)