КАТАЛОГ КНИГИ

Мареков, Митко Н. и др.
Игрите в лечебната физкултура / Митко Мареков; Георги Каранешев. - София: Медицина и физкултура, 1968. - 159 с. : с ил.; 20 см.
УДК 615.81/.82(035)

Именен показалец

Мареков, Митко Н.

Предметен показалец

Лечебна гимнастика

Сигнатура
615/ М30
Инв. №
10222

Още от същия автор

Мареков, Митко. Специални физически упражнения при някои заболявания. София: Медицина и физкултура, 1971


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)