КАТАЛОГ КНИГИ

Мареков, Митко Н.
Специални физически упражнения при някои заболявания / Митко Мареков. - София: Медицина и физкултура, 1971. - 135 с.; 20 см.
УДК 615.81/.82(035)

Именен показалец

Мареков, Митко Н.

Предметен показалец

Лечебна гимнастика
Болести

Сигнатура
615/ М30
Инв. №
5956

Още от същия автор

Мареков, Митко и др. Игрите в лечебната физкултура. София: Медицина и физкултура, 1968


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)