КАТАЛОГ КНИГИ

Виргински, Виктор С.
Роберт Фултон : [Биография] / Виктор С. Виргински ; Прев. от рус. ез. Нина Лежинска-Коева. - София: Техника, 1980. - 211 с. : с ил.; 20 см. - (Портрети)

Ориг. загл. Роберт Фультон

УДК 629.12(092)+92 Фултон, Р.

Именен показалец

Виргински, Виктор С.

Предметен показалец

Откриватели
Кораби

Сигнатура
629/ Ф91
Инв. №
8849

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)