ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Откриватели

Полянов, Владимир. Велики пътешественици. София: Знание, 1948

Колумб, Христофор. Дневници. Варна: Държавно издателство, 1972

Морисън, Самуел. Христофор Колумб - мореплавателят. Варна: Държавно издателство, 1969

Кунин, Константин. Васко да Гама. София: Наука и изкуство, 1982

Рашев, Никола. Срещи с непознати страни. София: Наука и изкуство, 1989

Дарвин, Чарлз. Пътешествие около света с кораба Бигъл. София: Наука и изкуство, 1967

Репин, Леонид. Два пъти първи. София: Техника, 1978

Виргински, Виктор. Роберт Фултон. София: Техника, 1980

Рачев, Херувим. Децата на вълшебниците. София: Отечество, 1978

Китова, Вера. Луи Пастьор - към изворите на живота. София: Наука и изкуство, 1979

Яновска, М.. Роберт Кох. София: Медицина и физкултура, 1969

Лейбсон, Лев. Ловци на молекули. София: Народна младеж, 1965

Карамихов, Стефан и др. Галилео Галилей. София: Народна просвета, 1958

Веселовски, И.. Архимед : 287 пр. н. е.- 212 пр. н. е.. София: Народна просвета, 1959

Лалев, Цанко и др. Моята първа книга за България. София: Пан, 2015

Дорофеева, Вера и др. Време, учени, постижения. София: Наука и изкуство, 1978

Верн, Жул. Великите мореплаватели на ХVIII век. София: Отечество, 1990

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)