КАТАЛОГ КНИГИ

Смоховска-Петрова, Ванда
Михаил Чайковски - Садък паша и българското Възраждане / Ванда Смоховска-Петрова ; Отг. ред. Петър Динеков. - София: Издателство на БАН, 1973. - 216 с.; 20 см.
УДК 943.8+949.72.033

Именен показалец

Смоховска-Петрова, Ванда

Предметен показалец

Пълководци
Възраждане

Сигнатура
941/949 / С47
Инв. №
9933

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)