КАТАЛОГ КНИГИ

Жечев, Николай
Нему равен друг нямаше : Спомени, писма и изказвания за Васил Левски от негови съвременници и съратници / Състав., предг. и бел. Николай Жечев. - София: Военно издателство, 1987. - 208 с.; 20 см.

Съдържа и: Библиогр.; Речник на остарели диалектни и чужди думи

УДК 949.72.042.2(092)+92 Левски, Васил

Именен показалец

Жечев, Николай (съст.)
Левски, Васил (за него)

Предметен показалец

Революционери

Сигнатура
949.72.04/ Л36
Инв. №
13212

Още от същия автор

Жечев, Николай. Перущица въстана. София: Народна просвета, 1963


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)