КАТАЛОГ КНИГИ

Ботевите четници разказват : Сб. от писма, док. и материали / Състав. Никола Ферманджиев. - София: Народна младеж, 1975. - 710 с. : с ил.; 21 см. + портр., сн.

Съдържа: Библиография; Показалец на личните имена и Непознати думи

УДК 949.72.042

Именен показалец

Ферманджиев, Никола (съст.)

Предметен показалец

Турско робство
Съпротивително движение

Сигнатура
949.72.04/ Б70
Инв. №
9089

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)