КАТАЛОГ КНИГИ

Цветкова, Бистра А.
Народ непреклонен / Бистра А. Цветкова. - София: Народна просвета, 1968. - 122 с.; 20 см. - (Популярна историч. библиотека)
УДК 949.72.033

Именен показалец

Цветкова, Бистра А.

Предметен показалец

Турско робство
Съпротивително движение

Сигнатура
949.72.03/ Ц34
Инв. №
8749

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)