КАТАЛОГ КНИГИ

Венедиков, Иван
Тайната на Тракийските могили / Иван Венедиков. - София: Издателство на отечествения фронт, 1968. - 72 с.; 20 см. - (Библ. Героична летопис : Летопис на културното наследство; 10)
УДК 949.72.022+904(497.21-31)

Именен показалец

Венедиков, Иван

Предметен показалец

Древна Тракия

Сигнатура
949.72.02/ В46
Инв. №
6823

Още от същия автор

Венедиков, Иван. Прабългарите и християнството. Ст. Загора: Идея, 1995


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)