ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Древна Тракия

Венедиков, Иван. Тайната на Тракийските могили. София: Издателство на отечествения фронт, 1968

Фол, Александър. Песента за Ситалк. София: Народна младеж, 1968

Маразов, Иван. Мит, ритуал и изкуство у траките. София: Унив. изд. "Св. Климент Охридски, 1992

Бошнаков, Константин. Владетели на Древна Европа. София: Кибеа, 2003

Данов, Христо. Траки. София: Народна просвета, 1982

Фол, Александър. Херосът остава в Тракия. София: ОФ, 1970

Фол, Александър. Тракия и Балканите през ранно - елинистическата епоха. София: Наука и изкуство, 1975

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)