ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Древна Тракия

Венедиков, Иван. Тайната на Тракийските могили. София: Издателство на отечествения фронт, 1968

Фол, Александър. Песента за Ситалк. София: Народна младеж, 1968

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7043 | Имена в показалеца: 4073

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)