КАТАЛОГ КНИГИ

Динков, Иван и др.
Червена читанка : Деца и юноши, загинали в антифашистката борба; Деца и юноши, останали без родители в антифашистката борба / Състав. и ред. Иван Динков, Иван Ангелов ; [С предг.от Иван Динков]. - София: Партиздат, 1988. - 246 с. : с ил.; 20 см. + портр.

Съдържа и: Биогр. бел. за загиналите антифашисти / Людмила Белоусова

УДК 949.72.052.2-053.2

Именен показалец

Ангелов, Иван (съст.)
Динков, Иван

Предметен показалец

Втора световна война
Съпротивително движение

Сигнатура
949.72.05/ Д54
Инв. №
15030

Още от същия автор

Динков, Иван. Няколко пролога към един епилог. София: Народна младеж, 1968

Динков, Иван. Почит към литературата. Пловдив: Христо Г. Данов, 1981


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)