КАТАЛОГ КНИГИ

Динков, Иван
Няколко пролога към един епилог / Иван Динков. - София: Народна младеж, 1968. - 199 с. : с ил.; 17 см. + портр. - (Имена върху гранит)

Пълното име на автора: Иван Динков Иванов

УДК 329.15(497.211)(092)+949.72.053.2(092)+92 Мураданларски, Стоян

Именен показалец

Динков, Иван
Мураданларски, Стоян (за него)

Предметен показалец

Борци против фашизма
Личности от Варна

Сигнатура
949.72.05/ М95
Инв. №
7669

Още от същия автор

Динков, Иван. Почит към литературата. Пловдив: Христо Г. Данов, 1981

Динков, Иван и др. Червена читанка. София: Партиздат, 1988


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)