КАТАЛОГ КНИГИ

Славчев, Светослав
Жижка еретикът / Светослав Д. Славчев. - София: Държавно военно издателство, 1967. - 163 с.; 20 см. - (Бележити пълководци и военни дейци)
УДК 355.48+9443+92Жижка, Ян

Именен показалец

Славчев, Светослав

Предметен показалец

Пълководци

Сигнатура
355/359 / С44
Инв. №
4677

Още от същия автор

Славчев, Светослав и др. Любов и брак. София: Медицина и физкултура, 1975

Славчев, Светослав. Съюзници срещу смъртта. София: Народна младеж, 1959

Славчев, Светослав. Улици в Женева. София: Партиздат, 1977


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)