КАТАЛОГ КНИГИ

Славчев, Светослав
Съюзници срещу смъртта / Светослав Славчев. - София: Народна младеж, 1959. - 183 с. : с ил.; 20 см.
УДК 615.015(02.062)+615

Именен показалец

Славчев, Светослав

Предметен показалец

Лекарства

Сигнатура
615/ С44
Инв. №
5321

Още от същия автор

Славчев, Светослав. Жижка еретикът. София: Държавно военно издателство, 1967

Славчев, Светослав и др. Любов и брак. София: Медицина и физкултура, 1975

Славчев, Светослав. Улици в Женева. София: Партиздат, 1977


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)