КАТАЛОГ КНИГИ

Смуул, Юхан
Японско море, декември / Юхан Смуул ; Прев. от рус. Методи Веселинов. - София: Народна култура, 1971. - 151 с.; 20 см.

Ориг. загл. Японское море, декабрь

УДК 894.545-992

Именен показалец

Смуул, Юхан

Предметен показалец

Морски пътешествия

Сигнатура
820/899 / С47
Инв. №
7597

Още от същия автор

Смуул, Юхан. Избрани стихотворения. София: Народна култура, 1962

Смуул, Юхан. Монолози. София: Народна култура, 1980


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7721 | Имена в показалеца: 4642

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)