КАТАЛОГ КНИГИ

Смуул, Юхан
Избрани стихотворения / Юхан Смуул; Прев. от естон. Ангел Тодоров; Ред. Христо Радевски. - София: Народна култура, 1962. - 98 с.; 15 см. - (Съветски поети)
УДК 882-1

Именен показалец

Смуул, Юхан

Сигнатура
820/899-1/С47
Инв. №
7381
Сигнатура
820/899-1/С47
Инв. №
10133

Още от същия автор

Смуул, Юхан. Монолози. София: Народна култура, 1980

Смуул, Юхан. Японско море, декември. София: Народна култура, 1971


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7721 | Имена в показалеца: 4642

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)