КАТАЛОГ КНИГИ

Пушкин, Александър Сергеевич
Избрана лирика / Александър Пушкин; Прев. от рус.; Състав., предг. Георги Германов. - София: Народна култура, 1965. - 186 с.; 16 см. - (Световни поети)
УДК 882-1

Именен показалец

Пушкин, Александър Сергеевич

Предметен показалец

Руска литература

Сигнатура
820/899-1/П94
Инв. №
8060

Още от същия автор

Пушкин, Александър. Борис Годунов. София: Народна култура, 1981

Пушкин, Александър. Евгений Онегин. София: Народна култура, 1957

Пушкин, Александър. Евгений Онегин. София: Народна култура, 1961

Пушкин, Александър. Евгений Онегин. София: Народна култура, 1966

Пушкин, Александър. Евгений Онегин. София: Отечество, 1979

Пушкин, Александър. Евгений Онегин. София: Отечество, 1985

Пушкин, Александър. Евгений Онегин. В. Търново: Абагар, 1995

Пушкин, Александър. Избрани творби. София: Народна култура, 1988

Пушкин, Александър. Капитанската дъщеря. София: Народна култура, 1954

Пушкин, Александър. Повести. София: Народна култура, 1978

Пушкин, Александър. Повести на покойния Иван Петрович Белкин. София: Народна култура, 1975

Пушкин, Александър. Полтава. София: Народна култура, 1955

Пушкин, Александър. Приказки. София: Дамян Яков, 1998

Пушкин, Александър. Приказки. София: Пан, 2005

Пушкин, Александър. Размисли. София: Народна култура, 1979

Пушкин, Александър. Руслан и Людмила. София: Отечество, 1989

Пушкин, Александър. Стихотворения и поеми. Варна: Георги Бакалов, 1983

Пушкин, Александър. Съчинения. София: Захарий Стоянов, 1999


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)