КАТАЛОГ КНИГИ

Пушкин, Александър Сергеевич
Размисли / А. С. Пушкин ; Прев. от рус. Борис Мисирков. - София: Народна култура, 1979. - 152; 20 см.

Съдържа и: Спомени за Пушкин

УДК 882-8

Именен показалец

Пушкин, Александър Сергеевич

Предметен показалец

Руска литература

Сигнатура
882-3/ П94

Още от същия автор

Пушкин, Александър. Борис Годунов. София: Народна култура, 1981

Пушкин, Александър. Евгений Онегин. София: Народна култура, 1957

Пушкин, Александър. Евгений Онегин. София: Народна култура, 1961

Пушкин, Александър. Евгений Онегин. София: Народна култура, 1966

Пушкин, Александър. Евгений Онегин. София: Отечество, 1979

Пушкин, Александър. Евгений Онегин. София: Отечество, 1985

Пушкин, Александър. Евгений Онегин. В. Търново: Абагар, 1995

Пушкин, Александър. Избрана лирика. София: Народна култура, 1965

Пушкин, Александър. Избрани творби. София: Народна култура, 1988

Пушкин, Александър. Капитанската дъщеря. София: Народна култура, 1954

Пушкин, Александър. Повести. София: Народна култура, 1978

Пушкин, Александър. Повести на покойния Иван Петрович Белкин. София: Народна култура, 1975

Пушкин, Александър. Полтава. София: Народна култура, 1955

Пушкин, Александър. Приказки. София: Дамян Яков, 1998

Пушкин, Александър. Приказки. София: Пан, 2005

Пушкин, Александър. Руслан и Людмила. София: Отечество, 1989

Пушкин, Александър. Стихотворения и поеми. Варна: Георги Бакалов, 1983

Пушкин, Александър. Съчинения. София: Захарий Стоянов, 1999


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)