ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Финска литература

Крун, Лена. В човешки дрехи. София: Отечество, 1981

Мери, Вейо. Въже от манила. София: Народна култура, 1969

Янсон, Туве. Невидимото дете. София: Отечество, 1978

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7043 | Имена в показалеца: 4073

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)