ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Българи-етногенеза

Ангелов, Димитър. Българската народност през вековете. Ст. Загора: Идея, 1994

Ценов, Ганчо. Произходът на българите и начало на българската държава и българската цръква. София: Нар. будител, 2002

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)