ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Хистология

Чакъров, Емануил и др. Клетка и тъкани. София: Просвета, 1993

Хаджиолов, Асен. Учебник по хистология и по микроскопска анатомия на човека. София: Книпеграф, 1946

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)