ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

България - вътрешна политика

Берон, Петър. Грабеж. София: Св. Климент Охридски, 2004

Ангелов, Илия. България - възход и падение. Варна: Колор Принт, 2006

Аврамов, Лъчезар. Петдесет оспорвани години. София: Захарий Стоянов, 2002

Данаилов, Данаил и др. Тестове по Кодекса на труда. София: Партиздат, 1988

Крамптън, Ричард. Кратка история на България. София: Отворено о-во, 1994

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)