ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Енциклопедии

Енциклопедия А - Я. София: БАН, 1974

Куманов, Милен и др. Историческа енциклопедия България. София: Труд, 2003

Малая советская энциклопедия. Москва: Полиграфномбинат, 1958-

Енциклопедия България. София: Издателство на БАН, 1978-

Кратка българска енциклопедия. София: Издателство на БАН, 1963

Тренев, Александър. Великите битки и борби на българите след Освобождението. София: Световна библиотека, 2007

Larousse - Енциклопедия Тема. София: IKON, 2004-

Съвременна българска енциклопедия. В. Търново: Елпис, 1993

Хронологична енциклопедия на света. В. Търново: Елпис, 1993

Ланинг, Майкъл Лий. 100-те най-влиятелни пълководци на всички времена. София: Репортер, 1998

Гелерт, Валтер и др. Математически енциклопедичен речник А - Я. София: Наука и изкуство, 1983

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7043 | Имена в показалеца: 4073

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)