ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Енциклопедии

Енциклопедия А - Я. София: БАН, 1974

Куманов, Милен и др. Историческа енциклопедия България. София: Труд, 2003

Малая советская энциклопедия. Москва: Полиграфномбинат, 1958-

Енциклопедия България. София: Издателство на БАН, 1978-

Кратка българска енциклопедия. София: Издателство на БАН, 1963

Тренев, Александър. Великите битки и борби на българите след Освобождението. София: Световна библиотека, 2007

Larousse - Енциклопедия Тема. София: IKON, 2004-

Съвременна българска енциклопедия. В. Търново: Елпис, 1993

Хронологична енциклопедия на света. В. Търново: Елпис, 1993

Ланинг, Майкъл Лий. 100-те най-влиятелни пълководци на всички времена. София: Репортер, 1998

Гелерт, Валтер и др. Математически енциклопедичен речник А - Я. София: Наука и изкуство, 1983

Колчински, Иля и др. Какво може да се види на небето. София: Д-р Петър Берон, 1985

Генчев, Младен и др. Кратка химическа енциклопедия. София: Техника, 1981

Пекелис, Виктор. Малка енциклопедия за голямата кибернетика. София: Техника, 1973

Шахматна енциклопедия. София: Д-р Петър Берон, 1989

Пачев, Ангел. Малка енциклопедия по социолингвистика. София: Евразия-Абагар, 1993472

Старoбългарска литература. София: Д-р Петър Берон, 1992

Харт, Майкъл. 100-те най-влиятелни личности в историята на човечеството. София: Репортер, 1995

Знание. София: A&T, 2015

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)